El Via Crucis vivent que es porta a terme a l'Escala, vol redescobrir i desvetllar la importància que han tingut les manifestacions de caràcter cultural i religiós en tots els pobles i a través de tots els temps. Els carrers i paratges de la nostra vila, són els llocs on es reviu el camí dolorós de Jesús cap al Calvari. El tan nostrat carrer que porta el nom "Calvari" ens porta a la muntanya de la Mar d'en Manassa. La muntanya del Calvari, cimal de tot el Via Crucis en mig d'un fons de mar i d'estels. Jesús sol entre el cel i la terra. El poble de l'Escala amb tot l'esforç ha volgut que totes aquestes manifestacions dramàtiques i culturals, embolcallades d'un aire de silenci, puguin arribar a tothom.
L'esforç de tot un poble, amb l'objectiu concret de facilitar els elements que cada espectador vulgui trobar en les representacions teatrals de Setmana Santa. Les generacions de joves d'avui amb tota la seva vitalitat i ganes de cercar una nova manera de viure, poden sentir en pròpia pell la grandiositat que transmet sempre contemplar i viure el drama de la passió de Jesucrist.
Tot el poble de l'Escala sap molt bé tot aixó i us diu: esperem que pugueu també vosaltres viure aquesta representació